Stichting

Organisatie

De stichting ’t Zumpke is op 29 december 1988 opgericht. Het bestuur van stichting ‘t Zumpke bestaat zoveel mogelijk uit afgevaardigden van vaste huurders. Momenteel zijn er 2 organisaties vertegen­woor­digd.

Bestuurssamenstelling per 1-12-2022: 

Voorzitter:                            Henk Welink

Secretaris:                             Evert Smit namens de buurtver. Reggestraat-Zuid

Penningmeester:                    Gerrit Eertink namens de Fotoclub Tiedverdrief

Alg. adjunct / 2e vz:               Henk Oosterveen

Leden:                                  Gerrit Spijker namens de EHBO

                                            Bert Hospers

                                            Anneke ten Berge

Ondersteuning / advisering:    Hilda Stam, coördinator.

Gastvrouw:

Claudia Romney (beheer)